Zoetwater centraal op Wereldwaterdag

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vraagt vandaag 2 februari  aandacht voor het belang van meren en rivieren voor de natuur en voor mensen. Zoetwatergebieden vormen een cruciale schakel in het overleven van mens en dier. Daarom is het WNF al jaren actief in de bescherming van zoetwatergebieden.

 Vandaag vraagt het WNF aandacht voor het Tsjaadmeer. Dit meer ligt op de grens van Tsjaad, Niger, Nigeria en Kameroen. Circa tien jaar geleden legden de eerste drie landen in een verklaring al vast dat het Tsjaadmeer van internationale betekenis is en beschermd moet worden. Recentelijk heeft ook Kameroen zich hierbij aangesloten. Dit maakt grensoverschrijdende samenwerking mogelijk om dit meer te behouden voor toekomstige generaties.
Actie is nodig, omdat door toenemend gebruik van water voor bijvoorbeeld irrigatie, em klimaatverandering, het meer de afgelopen tijd drastisch is geslonken.
Het Tsjaadmeer is het leefgebied van talloze trekvogels, otters, gazellen, olifanten en krokodillen. Twintig miljoen mensen zijn van het meer afhankelijk voor hun drinkwater, visgronden en om hun vee te laten drinken.
Door de verklaring van Kameroen valt nu het hele meer onder de Ramsar-conventie, dit is een verdrag uit 1971 dat zoetwatergebieden van internationale betekenis beschermt.
Bron: wnf.nl