Voedsel moet duurzamer

Nederland wil in 2015 koploper zijn op het gebied van duurzaam voedsel. Hiervoor wil het kabinet de vraag naar en het aanbod van duurzaam voedsel stimuleren. Om dit doel te bereiken stellen ze 20 miljoen euro beschikbaar. Dat is de kern van de nota Duurzaam Voedsel die door ministers Cramer (VROM), Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Koenders (ontwikkelingssamenwerking) op 29 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Minister Verburg werkt aan de oprichting van een platform verduurzaming voedsel dat als doel heeft het aanbod van duurzamere producten te vergroten en plannen te ontwikkelen waardoor duurzame groente, fruit, vlees en vis bij de consument terecht komen. Een grote rol is hierbij weggelegd voor producenten en supermarkten. Ook moet het voor consumenten eenvoudiger worden om te kiezen voor duurzamere producten door middel van door bijvoorbeeld een duurzaamheidskenmerk.

De nota bindt ook de strijd aan tegen voedselverspilling. Jaarlijks wordt door Nederlandse huishoudens voor 1,6 miljard euro aan voedsel weggegooid. Tijdens de productie, het vervoer en verkoop van voedsel wordt naar schatting nog eens 2 miljard euro verspild. De voedselverspilling moet in 2015 met 20% zijn verminderd.
Bron: Persbericht Minsterie van VROM