Programma groene veredeling van start

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft groen licht voor 4 vernieuwende projecten voor plantveredeling.

Deze projecten zijn onderdeel van het programma Groene Veredeling van het ministerie van LNV. Voor de eerste 4 jaar van het programma heeft de minister € 4 miljoen beschikbaar.

Het programma slaat een brug tussen de biologische en gangbare sector en sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer om plantveredeling te stimuleren. Door dit programma komen rassen beschikbaar die minder mest nodig hebben en beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Deze rassen zijn belangrijk voor zowel de gangbare als de biologische landbouw. In het programma zullen de biologische en gangbare veredelingssector nauw samenwerken.

Plantveredeling is een techniek om door het kruisen van verschillende variëteiten van één ras betere opbrengsten of sterkere planten te krijgen. De land- en tuinbouwsector werkt op deze manier aan de verbetering van de plantenrassen. Verbeterde rassen zijn van grote waarde voor de voedselvoorziening en voor verduurzaming van plantaardige productie. Daarom ondersteunt minister Verburg plantveredeling extra met dit innovatieprogramma.

Het gaat om projecten voor spinazie, tomaat, prei en aardappel. De projecten zijn ingediend door veredelingsbedrijven die samenwerken met Wageningen UR-PRI, het Louis Bolk Instituut en de Rijksuniversiteit Groningen.

Het veredelingsproject voor spinazie is gericht op spinazie die met minder meststoffen geteeld kan worden én resistent is tegen wolf (valse meeldauw). Bij prei gaat het om resistentie tegen trips en bij tomaat om een krachtig wortelgestel waardoor bemesting verminderd kan worden. Bij aardappel gaat het om rassen met resistentie tegen Phytophthora (schimmel) en die toekunnen met minder mest.
Bron: minlnv.nl