Wereldvoedseldag viral video campagne

Deze Wereldvoedseldag brengt de viral video campagne ‘Face Your Food’ een wereldwijde online community bijeen die zich hard maakt voor een duurzame voedselindustrie .

De productie van voedsel heeft serieuze gevolgen voor mens en milieu. Duizenden dier- en plantensoorten worden bedreigd door schadelijke landbouwpraktijken. Over de hele wereld worden boeren benadeeld door oneerlijke handelspraktijken. De viral video campagne ‘Face Your Food’ nodigt mensen uit alle landen uit om de industrie ter verantwoording te roepen over hoe ons voedsel wordt geproduceerd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De voedsel- en drankenindustrie heeft zowel het vermogen als de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de productie van het voedsel dat we eten geen schade toebrengt aan onze planeet. Fairfood International, een lobbyorganisatie zonder winstoogmerk, stimuleert voedselbedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat hun producten duurzaam zijn.

Wereldwijde online steun

Om multinationals zover te krijgen dat zij hun productie en handelspraktijken veranderen is veel publieke steun nodig. Ter gelegenheid van de VN Wereldvoedseldag op 16 oktober lanceert Fairfood daarom de viral video campagne ‘Face Your Food’. In de campagne worden mensen uitgenodigd om zichzelf te filmen terwijl ze iets opeten. De video wordt daarna automatisch vertraagd en achterstevoren afgespeeld. Dit roept de vraag op waar ons eten eigenlijk vandaan komt. Door mee te doen aan deze campagne en je steun aan Fairfood te betuigen op Facebook kun je jezelf aansluiten bij de strijd voor een duurzame toekomst.

 

Fairfood International
Fairfood International moedigt duurzaamheid in de voedingsindustrie aan en draagt zo bij aan dewereldwijde strijd tegen honger en armoede