De Dag van de Aarde

In de Verenigde Staten is International Earth Day sinds 1970 een populair fenomeen. Twee organisaties zijn daar actief: Earthday Network (earthday.net) en International Earth Day Organization (earthsite.org) met het organiseren van Earthday activiteiten op en rondom de 22 ste April.

In België is de Dag van de Aarde met veel succes georganiseerd in 2004 (dagvandeaarde.be) en ook andere landen volgen. Het succes van deze activiteiten is een duidelijke aanwijzing dat het initiatief voor een Nederlandse variant met een geheel eigen invulling, een reëel perspectief biedt.

In Nederland hebben organisaties in het verleden op 22 april boomplantdagen en andere losse en kleinere activiteiten georganiseerd. Al in 1998 werden door de Foundation 2000 (de voorloper van de Stichting Dag van de Aarde) bezoeken gebracht aan de organisaties in de Verenigde Staten. In de jaren daarna exposeerde de Foundation in de Beurs van Berlage, op de Floriade, in de Industrieele en Groote Club in Amsterdam evenals in Korea met de collectie ''Reasons to Love the Earth'' rond het thema Earthday. Zo bracht zij door middel van kunst een geheel nieuw initiatief waarbij de andacht lag op schoonheid en positivisme.

Vanaf 2005 organiseert en co-ordineert de Stichting Dag van de Aarde samen met vele partners gedurende de maand april verschillende nieuwe activiteiten rond het thema. Een periode van bewustwording, dankbaarheid en vooral het genieten van wat de schoonheid en alles wat de aarde voortbrengt. Het accent ligt daarbij op positivisme.

Jaarlijks wordt de maand na 22 april uitgeroepen tot Maand van de Aarde met als hoogtepunt de Dag van de Aarde op 22 april. Een maand met speelse activiteiten en met specifieke aandacht voor de producten die de aarde voortbrengt.

Bron: dagvandeaarde.nl