Bleker komt er niet uit met natuurbezuinigingen

Tweede Kamerlid Rik Grashoff roept staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op te stoppen met snoeien in de natuur. Bleker kan zijn beloften op het gebied van natuur niet nakomen. Uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de bezuinigingen van het kabinet op de natuur leiden tot onherstelbare schade en daardoor ook nog eens in strijd zijn met internationale afspraken.

Grashoff: “Stop met het rigoureuze snoeien in de natuur voor een vrij marginale bezuiniging. Bleker zit behoorlijk in de knel. Hij zal één van zijn beloften moeten breken: of die uit het regeerakkoord waarin fors bezuinigd wordt op de natuur, óf dat Nederland zich zal houden aan internationale verplichtingen.”

Natura 2000

De Kamer vergadert woensdag over het Natura 2000-beleid. Uit het rapport Natura 2000 in Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat Nederland helemaal niet meer doet dan nodig op het gebied van natuur zoals vaak gesuggereerd is. Integendeel, Nederland presteert nu al onder de maat. Met de aangekondigde bezuinigingen zal dat alleen nog maar verslechteren. Dit in strijd met Europese regels en internationale afspraken.

Grashoff: ‘Die regels zijn er niet voor niets. Het is niet teveel gevraagd om het kleine beetje natuur in Nederland op peil te houden.

Bovendien kan de bezuiniging Nederland juist nog extra geld gaan kosten, door boetes van de EU. Nederland had eind 2010 alle Natura 2000-gebieden moeten hebben aangewezen. Dat is bij lange na niet gebeurd.

Grashoff: “Nederland voldoet daardoor al niet aan haar internationale verplichtingen met alle risico’s van dien. Brussel kan Nederland hiervoor hoge boetes opleggen. Dat kan gaan om bedragen van € 300.000 per dag, volkomen onverantwoord.”
Bron:groenlinks.nl