Europa houdt Natura 2000 overeind

De Europese Commissie is niet van plan de Vogel- en Habitatrichtlijnen bij te stellen. Dat blijkt uit de antwoorden van de Europese Commissie op de vragen van Europarlementslid Gerben Jan Gerbrandy over de intentie van staatssecretaris Bleker om Europese natuurdoelen af te zwakken.

De lidstaten van de Europese Unie hebben bindende afspraken gemaakt over de bescherming van natuurgebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn). Het bericht van de Europese Commissie maakt duidelijk dat Nederland zich aan deze afspraken moet houden en er voldoende middelen voor beschikbaar moet stellen.

De middelen om de Natura2000 doelen te halen, bijvoorbeeld voor de aankoop van gronden t.b.v. natuurontwikkeling en de aanleg van verbindingszones, komen onder meer uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Staatssecretaris Bleker heeft aangekondigd te willen bezuinigen op het ILG.

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. De natuur beleven, gebruiken en beschermen: daar draait het om in Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit: de verscheidenheid van soorten.
Bron: vromtotaal