Benarde situatie Europese bossen

Bossen in Europa staan voor grote bedreigingen door het opwarmen van het klimaat: brandhaarden, droogtes en sommige boomsoorten dreigen te verdwijnen in bepaalde gebieden. Hoe kunnen we de Europese bossen beschermen en voorbereiden voor de klimaatverandering? Kriton Arsenis (S&D), Grieks Parlementslid stelde een verslag op over het groenboek van de EC over dit probleem, waarover gestemd zal worden in de commissie milieubeheer op woensdag 16 maart.

Bossen beslaan 42% van het Europese oppervlak. Ze voorzien in meer dan 2 miljoen jobs, beschermen de grond en menselijke behoeften en zorgen voor proper water. Bossen dienen als 'afvoer' die koolstof absorberen en zelf het locale en regionale weer kunnen beïnvloeden.

Bedreigingen voor de bossen door de klimaatverandering

De snelle klimaatsveranderingen bedreigen de Europese bossen, extreme omstandigheden zoals stormen, bosbranden en droogten worden verwacht veel meer frequent te zijn in de toekomst. Sommige boomsoorten zullen bedreigd raken of gewoon verdwijnen in bepaalde gebieden in Europa. Wist je dat de beuk verwacht wordt te verdwijnen in de Mediterrane regio en dat de productie van paddenstoelen en kruiden drastisch zal afnemen over heel Europa? Bekijk de diavoorstelling voor meer bedroevende gegevens.

Wat kunnen we doen?

Sommige voorstellen van het verslag van Kriton Arsenis (S&D) zijn het verplicht maken van het Duurzame Bossenbeheer (SFM) in de context van vijfjaarlijkse Nationale Bossenprogramma's. Ook de mogelijke invoer van betalingen voor ecosysteemdiensten, rekening houdende met de rol van de bebossing, de bescherming van de biodiversiteit en SFM worden in beschouwing genomen om ontbossing tegen te gaan. Ten slotte is er een wettelijk voorstel voor Bosbrandpreventie en voor Bosinformatie.
Bron: Europees Parlement