Flora en fauna laten groeien op mosselbank

Minister Verburg laat flora en fauna groeien op mosselbank. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft bij Breezanddijk, in de Waddenzee net boven de Afsluitdijk, een mosselbank gesloten voor bodemberoerende activiteiten. Dit betekent dat in dit gebied niet gevist en niet geankerd mag worden.

Met deze sluiting wil de minister de mosselbanken in dat gebied laten uitgroeien tot meerjarige stabiele mosselbanken met alle mogelijke flora en fauna die daarop kan voorkomen en van deze mosselbanken eet.

In oktober 2009 heeft minister Verburg met hetzelfde doel een mosselbank bij het gebied de Vlieter (ook in de Waddenzee) gesloten.

De mosselsector en de natuurbeschermingsorganisaties hebben in 2008 een convenant gesloten. Een onderdeel van het convenant is dat de mosselsector steeds meer traditionele mosselgronden opgeeft en het gebruik van mosselzaadinvanginstallaties opschaalt.

Minister Verburg benut die ontwikkeling door 'opgegeven' mosselbanken te sluiten voor elke vorm van bodemberoering om zo de ontwikkeling van een beschermde, rijke natuur op die banken veilig te stellen. Met de transitie van de mosselsector kunnen op den duur dus steeds meer mosselbanken een ongestoorde, natuurlijke ontwikkeling doormaken. En dat is weer een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de natuur in de Waddenzee die het ministerie van LNV onder Natura 2000 probeert te bereiken.