De eerste milieukieswijzer van Nederland

Stichting Natuur en Milieu komt voor de Europese verkiezingen met de eerste milieukieswijzer van Nederland. Iedereen die milieu en klimaatverandering belangrijke onderwerpen vindt kan hierop achterhalen welke partij het beste bij hem/haar past.

Op www.groenekieswijzer.nl is te lezen wat de partijen vinden over 20 milieuonderwerpen, van dierenwelzijn tot kernenergie. Op één na alle partijen die in de Tweede Kamer zitten én meedoen aan de Europese verkiezingen hebben hieraan meegewerkt. Alleen de PVV had geen interesse in medewerking aan de Groene Kieswijzer.

Europese verkiezingen zijn in hoge mate milieuverkiezingen, want het grootste deel van onze milieuwetgeving wordt Europees gemaakt. Per slot van rekening kent het milieu geen landsgrenzen. En juist op milieugebied heeft het Europees Parlement een belangrijke stem. Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu: “Het is dan ook van belang dat je weet hoe de partijen denken over milieuonderwerpen. Deze site geeft je daarin snel inzicht en helpt je bij het maken van je partijkeuze voor 4 juni.”

Het Europees Parlement dat in juni wordt gekozen heeft al onmiddellijk een stevig pakket aan milieuonderwerpen op zijn bord. Dat varieert van het aanscherpen van zuinigheidseisen aan elektrische apparaten en het aanpakken van de luchtvervuiling tot aan het zorg dragen voor een leiderschapsrol bij het afsluiten van het wereldwijde klimaatverdrag in december in Kopenhagen.