Klimaatambities op weg naar Kopenhagen losgelaten

De geïndustrialiseerde landen hebben de ambitie om in Kopenhagen een wettelijk bindend akkoord te sluiten losgelaten. Daarmee dreigt het momentum verloren te gaan. Dat concludeert Milieudefensie na een week onderhandelingen in Barcelona.  “De huidige weg leidt tot een tandeloos politiek akkoord. Het is maar de vraag of dat volgend jaar, wanneer de publieke belangstelling voor de klimaatonderhandelingen is weggezakt, omgezet wordt in een wettelijk bindend akkoord,” aldus woordvoerder Linda IJmker vanuit Barcelona.

Geïndustrialiseerde landen lijken zich tevreden te stellen met een nieuw politiek akkoord, zonder wettelijk bindende reductiedoelstellingen. Daarmee dreigt het in Kyoto overeengekomen klimaatakkoord uit 1997 een lege huls te worden. Linda IJmker: "Rijke landen moeten juist verder bouwen op het Kyoto-protocol en in Kopenhagen ambitieuze reductiedoelstellingen voor de periode na 2012 afspreken. Alleen dan hebben we een kans om een klimaatcrisis te voorkomen."

Het voorstel van de Verenigde Staten om alleen een akkoord te sluiten met vrijwillige beloften kan nauwelijks serieus genomen worden. De geschiedenis leert, dat dat soort afspraken geen stand houden en dat de rekening dan wordt doorgestuurd naar ontwikkelingslanden en volgende generaties.

Uitspraken van ministers uit de EU, zoals de Deense voorzitter van de klimaattop in Kopenhagen Connie Hedegaard, maar ook van minister Cramer van Milieu, dat in Kopenhagen alleen een politiek  akkoord gesloten kan worden, ondermijnen het momentum. "Het toegeven aan de druk van de VS is niet acceptabel. De EU en Nederland hebben nog één maand de tijd om de situatie te veranderen en te vechten voor het voortbestaan van het Kyoto-protocol."
milieudefensie.nl