Innovatie broodnodig om milieuproblemen op te lossen

“Ik kan niet genoeg beklemtonen hoe belangrijk innovatie is voor het oplossen van milieuproblemen. Nu, maar vooral ook in de toekomst. Daarom moeten we, ook in tijden van economische recessie, of misschien wel juist dan, blijven investeren in technologie.”

Deze woorden sprak minister Jacqueline Cramer nadat ze het eindrapport van het Innovatieplatform Luchtkwaliteit in ontvangst had genomen tijdens de Innovatie-estafette in Katwijk. Zij liet zich uitgebreid informeren bij een aantal stands op de innovatiemarkt.
Praktijkproeven
Het Innovatieplatform Luchtkwaliteit heeft een aantal grootschalige praktijkproeven gedaan met nieuwe technieken om de luchtkwaliteit te verbeteren. De nadruk lag daarbij op maatregelen die de vervuilende uitstoot van het wegverkeer achteraf kunnen wegnemen of gunstiger naar de omgeving kunnen laten verspreiden. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar het effect van geoptimaliseerde geluidsschermen; dat effect bleek kleiner dan vooraf gedacht. Er zijn proeven gedaan met titaandioxide coatings op bijvoorbeeld schermen. Deze coatings kunnen stikstofdioxide (NO2) reduceren tot nitraat. Ook zijn proeven gedaan met het nat reinigen van wegdek, zodat er minder fijnstof opdwarrelt, en met dynamisch verkeersmanagement.
Veelbelovend
In de Thomassentunnel in Rotterdam is een proef gedaan met een elektrostatisch systeem dat fijnstof in de tunnel afvangt. Het overkappen van wegdelen en vervolgens behandelen van de lucht lijkt veelbelovend en zou kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem van vuile lucht bij tunnelmonden. Het planten van groen langs snelwegen blijkt - in tegenstelling tot wat velen altijd dachten – nauwelijks effect te hebben.
Bron: minvrom.nl