Climate Defenders Camp op Sumatra

Greenpeace heeft een Climate Defenders Camp geopend op Sumatra. De oerbossen op dit Indonesische eiland staan op een metersdikke veenlaag waarin enorme hoeveelheden CO2 liggen opgeslagen. Door ontbossing dreigt die CO2 nu vrij te komen met rampzalige gevolgen voor het klimaat.

Het verdwijnen van de regenwouden in landen als Indonesië is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt bijna een vijfde veroorzaakt door ontbossing. Om klimaatverandering te keren is het cruciaal dat ontbossing stopt. Het beschermen van de overgebleven oerbossen móet daarom onderdeel uitmaken van het klimaatakkoord dat onderwerp is van de klimaattop begin december in Kopenhagen.

Het Climate Defenders Camp
Om het belang van de bossen voor een sterk klimaatakkoord te onderstrepen heeft Greenpeace samen met de lokale bevolking een Climate Defenders Camp geopend op Sumatra, Kampar Peninsula. Hier verdwijnt het bos in razend tempo om plaats te maken voor palmolieplantages. Deze olie dient als goedkope grondstof in tal van onze dagelijkse boodschappen; van tandpasta tot chocolade, van shampoo tot biobrandstof. Ook de productie van papierpulp speelt een hoofdrol in de verwoesting van de bossen van Indonesië.
 
Het kamp dient als basis voor acties en bezoek van politici en journalisten, zodat zij met eigen ogen de ernst van de problematiek kunnen zien. Om verdere vernietiging van deze bossen tegen te gaan bouwen onze Climate Defenders dammen om te voorkomen dat de veengronden kunnen worden drooggelegd. Om de drassige veenbodem waar het regenwoud op staat geschikt te maken voor plantages hebben de papierpulp- en palmolieproducenten kanalen gegraven om het gebied droog te leggen. Actievoerders van Greenpeace bouwen samen met de lokale bevolking dammen in de kanalen om het woud te beschermen.
http://www.greenpeace.nl/campaigns/you-turn-the-earth/climate-defenders-camp-op-suma