Klimaattop Cancun

De 16e klimaatconferentie wordt gehouden onder auspiciën van de UNFCCC, ‘United Nations Framework Convention on Climate Change'. De verwachtingen over Cancun zijn gematigd. 

Na de grotendeels mislukte conferentie in Kopenhagen is het afgelopen jaar niet veel vooruitgang geboekt. Er is hoop is dat er op deelonderwerpen stappen worden gezet, zodat er in 2011 in Durban Zuid-Afrika kans is op een international bindend klimaatakkoord. Die deelonderwerpen zijn: een internationaal klimaatfonds, een adaptatiefonds, een mechanisme tegen ontbossing (REDD), technologie en capaciteitsopbouw duurzame ontwikkeling. Successen op deze onderdelen hangen van twee hete hangijzers af:

  1. komt er een akkoord over CO²-reductiedoelstellingen en
  2. wie gaat betalen voor de gevolgen van de klimaatverandering?