Bijdrage ontbossing aan wereldwijde CO2-uitstoot neemt af

De bijdrage van ontbossing aan de wereldwijde uitstoot van CO2 neemt af. Op dit moment zorgt ontbossing nog voor ongeveer 15 procent van de totale CO2-uitstoot. Klimaatbeleid kan daarom alleen effectief zijn als ingezet wordt op minder ontbossing én op het terugdringen van CO2-uitstoot door een lager verbruik van kolen, gas en olie.

Tot die aanbeveling komen het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR in een recent artikel in het blad Climate Change. In de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen wordt veel verwezen naar de ontbossing in landen als Brazilië en Indonesië. Het behoud van bossen is belangrijk in de klimaatdiscussie omdat bossen het broeikasgas CO2 opnemen.

Ontbossing in tropische landen
In de 18e en 19e eeuw waren Europa, Rusland en de VS nog verantwoordelijk voor een sterke CO2-uitstoot door de kap van bossen. Herbebossing heeft daar een einde aan gemaakt.Rond 1950 zorgden bossen in tropische regio’s nog niet voor een stijging van de uitstoot van CO2. In tropische landen als Brazilië en Indonesië is ontbossing nu echter de belangrijkste veroorzaker van CO2-uitstoot.

Sterke stijging gebruik kolen, gas en olie
De uitstoot van CO2 door het gebruik van kolen, gas en olie voor de opwekking van energie was aan het begin van de 20e eeuw nog bijna nul. Vooral in westerse landen is die uitstoot daarna sterk gestegen, maar recent ook in India, Brazilië, China en het Midden-Oosten. Bij een toenemend gebruik van vooral kolen zal de bijdrage van deze brandstoffen aan de totale CO2-uitstoot naar verwachting nog verder omhoog gaan en zal de bijdrage van ontbossing verder afnemen.
Bron; pbl.nl

Over uitstoot co2: http://www.uitstootco2.nl