Eerste ontwerp slotakkoord

Eén week vóórdat er een definitief akkoord moet gaan komen op de klimaatconferentie in Kopenhagen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, circuleert er onder de de delegatieleden al een ontwerp-verdragstekst. Officieel is die tekst nog niet vrijgegeven, maar de voorlopige cijfers die genoemd worden zijn 25 tot 40% reductie voor de rijke landen in 2020, en uiteindelijk 80 tot 95 % minder CO2-uitstoot in 2050.

Wereldwijd zou er in 2050 een reductie van 50% moeten zijn bereikt. Dit zijn de voorlopige cijfers waar volgende week, wanneer de regeringsleiders in Kopenhagen zijn om de gesprekken voort te zetten, verder over onderhandeld moet worden. Donald Pols, woordvoerder Klimaat van het Wereldnatuurfonds, is optimistisch: "dat er al een week voor het slotakkoord een ontwerp-verdragstekst van 8 pagina's is, is bemoedigend. De uitgangspunten zijn goed.

Nu gaat het nog om de invulling van de concrete bedragen die rijke landen moeten gaan betalen aan de ontwikkelingslanden". Maandag, als ministers en regeringsleiders op de COP15 zijn gearriveerd, wordt verder onderhandeld over dit ontwerp-verdrag.

Bron: VroegeVogels.vara.nl