'Vlees met Beter Leven kenmerk in supermarkten'

Het Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van alle supermarkten in Nederland, wil dat vanaf 2020 alle vlees dat in de schappen ligt voldoet aan de voorwaarden voor een ster van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Uiteraard is de Dierenbescherming verheugd over dit nieuws.

Tegelijkertijd zegt zij: dit kan sneller en dat betekent dat er nu doorgepakt moet worden, er is geen tijd te verliezen. Het overgrote deel van de veehouderijen zal zijn stallen moeten aanpassen.

Voorkomen moet worden dat de doelstelling niet gehaald wordt doordat bedrijven aanpassingen aan hun stallen uitstellen tot het laatste moment. Dat dit kan gebeuren, is gebleken uit het gesteggel rond het verbod op legbatterijen, dat op 1 januari is ingegaan. Op het moment suprême bleken 55 bedrijven nog steeds legbatterijen te hebben, waarbij in 23 gevallen sprake zou zijn van overmacht. Als bedrijven gecoördineerd en stapsgewijs aan de slag gaan, en samen komen tot de noodzakelijke aanpassingen, dan is er over acht jaar geen excuus om de boot gemist te hebben.

Eerlijke prijs

Van het vlees dat nu in de schappen ligt, voldoet zeker negentig procent niet aan de bovenwettelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn die het Beter Leven kenmerk hanteert. Vandaag viert de Dierenbescherming feest omdat het Beter Leven kenmerk blijkt te zijn wat het beoogd was te zijn: de bijl aan de wortel van de vee-industrie. Vanaf morgen gaat zij kritisch in de gaten houden dat een ster ongewijzigd en onverkort het minimum wordt. De Dierenbescherming is blij dat het CBL veehouders een eerlijke prijs belooft voor hun duurzame vlees; dat is een voorwaarde voor het slagen van dit plan.

Bron: dierenbescherming.nl