Nationale bouwstop geitenhouderij, nu!

Wakker Dier in brandbrief aan minister: volg het goede Brabantse voorbeeld. Stichting Wakker Dier heeft vandaag in een brandbrief aan minister Verburg een uitbreidingsverbod gevraagd voor geiten- en schapenhouderijen in geheel Nederland. Minister Verburg kondigde deze week slechts een uitbreidingsverbod af in een straal van 5 kilometer rondom besmette bedrijven, naar schatting beslaat dat slechts 10% van Nederland. Hiermee ging ze regelrecht in tegen het deskundigenadvies van ‘haar’ wetenschappers dat uitging van een uitbreidings- en nieuwvestigingsverbod voor héél Nederland. Hanneke van Ormondt van Wakker Dier: ‘Zonder pardon worden twintigduizend geiten geruimd, waarbij de minister zich achter haar deskundigen verschuilt maar als een maatregel de veesector economisch treft dan negeert ze dezelfde deskundigen even makkelijk.’

Vandaag kondigde de provincie Brabant al een bouwstop aan voor een half jaar. Wakker Dier is het eens met de lijn maar wil verder gaan: er moet een uitbreidingsstop komen voor zowel aantallen dieren als voor nieuwbouw. Deze stop moet gelden voor onbepaalde tijd totdat de Q-koorts onder controle is. De geitensector is de laatste 10 jaar onverantwoord snel gegroeid. Vanaf de uitbraak van Q-koorts in 2007 zelfs nog met 15%. Familiebedrijven met 100 geiten werden industriële bedrijven met duizenden geiten. Er leven meer dan 300 duizend geiten in Nederland maar je ziet ze nooit meer buiten. Dit heeft alles te maken met het feit dat voor het houden van melkgeiten geen melkquotum nodig is. De geitensector kan zo ongeremd uitbreiden. Een enorme schaalvergroting heeft plaats gevonden. De minister kondigde deze week een uitbreidingsstop af voor de zogenoemde besmette gebieden. Dat geldt voor alle geiten- en schapenbedrijven binnen een straal van 5 kilometer van een besmet geitenbedrijf; feitelijk slechts ongeveer 10% van Nederland. In 90% van Nederland kan de geitenhouderij dus gewoon uitbreiden of zelfs nieuw vestigen.

Wakker Dier is fel tegen het afmaken van (grotendeels gezonde) dieren