Natuurmonumenten steunt duurzaamheidrapport

Natuurmonumenten onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het rapport ‘Nederland krijgt nieuwe energie’, geschreven door de duurzaamheidcommissies van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD. Zij stellen dat Nederland voor 2050 kan en moet overstappen op schone en onbeperkte energiebronnen, zoals zon, wind en aardwarmte.

De overgang naar een volledig hernieuwbare energievoorziening is niet alleen goed voor de economie maar ook voor onze natuur. De huidige vervuilende energiebronnen voor onze stroom, warmte en vervoer richten immers grote ecologische schade aan door de uitstoot van enorme hoeveelheden CO2 en fijnstof. Bovendien laat de natuurramp in de Golf van Mexico zien welke enorme risico’s wij nemen om steeds dieper naar schaarse olie te moeten boren.

Burgerinitiatief
De leden uit de duurzaamheidcommissies van de zeven politieke partijen hebben een burgerinitiatief gelanceerd op www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl. U kunt het initiatief ondertekenen als u vindt dat het nieuwe parlement voor 2050 versneld moet overstappen op volledig hernieuwbare energie. Met 40.000 stemmen moet het rapport op de agenda komen van het nieuw gekozen parlement. Daarmee kan het laatste belangrijke duwtje worden gegeven bij de coalitie- onderhandelingen.