Productie van duurzame energie

Landbouwsector is onmisbaar voor productie van duurzame energie. De agrarische sector speelt een belangrijke rol bij het realiseren van duurzame energie in Nederland. De overheid kan dit ondersteunen door opwekking en gebruik van duurzame energie binnen landbouwbedrijven te stimuleren, gebruikmaking van eigen grondstoffen mogelijk te maken en ruimte te bieden aan innovaties. Duurzame energie op basis van biomassa biedt daarbij de meeste kansen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport 'Verkenning duurzame energieproductie landbouwbedrijven'.

Het rapport is, in opdracht van het ministerie van LNV, samengesteld door het Application Centre for Renewable Resources (ACRRES) van Wageningen UR en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Het geeft inzicht in de perspectieven voor duurzame energie op agrarische bedrijven en de mogelijkheden voor kostenreductie. De belangrijkste mogelijkheden voor kostenverlagingen op basis van duurzame energie maken gebruik van de primaire bedrijfsprocessen: meer eigen gebruik van duurzame energie zoals bijvoorbeeld restwarmte, meer gebruik van eigen resources zoals gewasresten en mest en de inzet van innovaties zoals het direct gebruik van ruw biogas. Nieuwe beleidsinstrumenten zouden dit kunnen stimuleren.
Bron: mvo.nl