Hogeschool Zeeland kweekt algen op rookgassen van DELTA

Studenten van de opleiding Aquatische Ecotechnologie van de Delta Academy van Hogeschool Zeeland voeren onderzoek uit naar de kweek van algen op rookgassen van DELTA Utility Services. Het onderzoek van de HZ bij DELTA spitst zich toe op de invloed van extra CO2 uit rookgassen op de groei van algen. CO2 is een restproduct van energiecentrales en kan daarom goed gebruikt worden als extra toevoer in de algenkweek. Op het terrein van  DELTA in Vlissingen-Oost zijn twee fotobioreactoren van de HZ geplaatst waarin de zoutwateralg Isochrysis galbana gekweekt wordt. De eerste resultaten laten zien dat hoge dichtheden aan algen behaald worden. Het onderzoek loopt nog tot eind januari 2010.

Algenkweek goed voor het milieu
Het kweken van algen is interessant vanwege het positieve effect dat ze hebben op het milieu. Een deel van de biomassa van algen bestaat uit oliën, waarvan biodiesel gemaakt kan worden. Het voordeel van biodiesel is dat deze CO2-neutraal is en daardoor meehelpt in de strijd tegen klimaatverandering. Andere toepassingen van algen zijn ook mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan het opwekken van energie uit vergisting, het halen van pigmenten uit de algen voor gebruik in de verfindustrie en de ontwikkeling van voedingsupplementen of voer voor aquacultuur.

Cradle to cradle
Vervolgstudies naar algenkweek op andere reststromen, zoals nutriënten uit afvalwater sluiten goed aan op een van de gedachtes van het ‘cradle to cradle’-principe, waarbij van afval een waardevol product wordt gemaakt. Een bijkomend voordeel van deze onderzoeken is dat het studenten kan inspireren om te werken aan innovatieve oplossingen voor milieuproblemen.
Bron: hz.nl