Cramer ziet Waddengebied graag als proeftuin voor biomassa

Minister Jacqueline Cramer (VROM) laat de Tweede Kamer per brief weten "heel blij" te zijn met het advies van de Raad voor de Wadden om van het Waddengebied een soort proeftuin te maken voor innovatie van en experimenten met biomassa. Duurzame energieprojecten zouden mogelijk gefinancierd kunnen worden uit het Waddenfonds. Ook bedrijven en kennisinstellingen zouden uit eigen beweging hierin een rol moeten spelen. Ongeveer een jaar geleden kwam de Raad voor de Wadden op verzoek van de Tweede Kamer met een advies over de ontwikkeling van het Waddengebied met betrekking tot biomassa. De Raad voor de Wadden adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die van algemeen belang zijn voor het Waddengebied. Voorzitter is voormalig PvdA-minister van Milieu uit het eerste Paarse kabinet Margreeth de Boer.

Het advies luidde positief. De Raad concludeerde dat het Waddengebied "een aantal kwaliteiten heeft, waardoor het goede kansen biedt voor de verdere ontwikkeling van duurzame biomassa-activiteiten", zo schreef De Boer de Tweede Kamer in een begeleidende brief. "Deze kwaliteiten betreffen in het bijzonder de aanwezigheid van een relatief sterk agrarisch cluster, het energie- en chemiecluster in de Eemsdelta, de nabijgelegen clusters op het terrein van kennis en ontwikkeling en het duurzaam ondernemersklimaat."

Cramer sprak de verwachting uit dat ook andere gebieden in Nederland een bijdrage kunnen leveren aan de biobased economy.
Bron: mvo.nl

Kijk ook: www.algenkweek.nl