Duurzaamheid als wereldbeeld

Al diverse sprekers uit verschillende vakgebieden hebben hun licht laten schijnen over het thema duurzaamheid. Tot dus ver zijn er meerdere vragen aan bod gekomen: Waarom zijn duurzame innovaties gewenst? Hoe kunnen we de verschillende wereld– en mensbeelden samenvoegen om een betere kijk op ons denken en handelen te krijgen? Maar ook hoe we kunnen leren van organisatievormen uit de Middeleeuwen om een balans te creëren tussen mens, milieu en economie. Kijk deze lezingen terug via de website van Studium Generale.

In de komende vijf weken zullen we het onderwerp nog verder uitdiepen met prangende vragen als: Hoe voorkomen we sociale uitsluiting en fragmentering van de samenleving en houden we zowel sociale als ecologische duurzaamheid op de agenda? Hoe kunnen games en sociale media bijdragen? Andere sprekers gaan in op de rol van wetenschap en technologie in het heden en verleden en wat de impact is op de duurzaamheidsdiscussie. In de allerlaatste lezing zal o.a prof. dr. Wijffels samenvattend aangeven welke wereldwijde transities er op technologisch, organisatorisch, sociaal en persoonlijk gebied nodig zijn voor een duurzame beschaving.

Op dinsdag 1 maart is de eerstvolgende dubbellezing waar prof. dr. Frank Miedema (decaan Geneeskunde, UU) en prof. dr. Anton Pijpers (decaan diergeneeskunde, UU) het over duurzaamheid in de gezondheidszorg en veehouderij zullen hebben.

Wees van harte welkom bij alle lezingen. De lezingen zijn elke dinsdag (t/m 29 maart) om 20.00 uur in het Academiegebouw te Utrecht gratis te bezoeken. Voor meer informatie:http://www.sg.uu.nl/programma/voorjaar-2011/duurzaamheid-als-wereldbeeld/

Bron: Studium Generale - Universiteit Utrecht