Het Nieuwe Rijden, Elektrisch Vervoer Centrum

Het Nieuwe Rijden (een programma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit) is hoofdpartner en naamgever van het centrum. Onder de naam ‘Het Nieuwe Rijden’ worden initiatieven ondersteund, die leiden tot vermindering van de uitstoot van CO2. Het inzetten van elektrisch voertuigen (die gebruik maken van groene stroom) in plaats van voertuigen met een verbrandingsmotor past naadloos binnen deze doelstelling. Het Nieuwe Rijden besteedt in het centrum ook aandacht aan rijstijltips voor automobilisten en aan de keuze tussen soorten brandstof, banden en vervoermiddelen. Verder zijn er inspirerende voorbeelden te zien van projecten die nu ontwikkeld worden met steun van Het Nieuwe Rijden, onder het motto: Het Nieuwe Rijden | brengt je verder.Veel belangstelling van de pers bij de opening van het Elektrisch Vervoer Centrum in Rotterdam

 

www.elektrischvervoercentrumrotterdam.nl