Spectaculaire groei FSC in Nederland

FSC Nederland verwacht dat het marktaandeel van FSC-hout zal groeien van 20 procent nu naar 33 procent in 2012. In oktober of november wordt een nieuw convenant afgesloten met Bouwend Nederland, waarin is opgenomen dat vijfhonderd van de vijfduizend leden van Bouwend Nederland vanaf 2012 uitsluitend FSC-hout zullen voorschrijven bij aanbestedingen. FSC (Forest Stewardship Council) is de hoogste standaard voor goed bosbeheer.

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid (9 september jl) sprak vice-voorzitter Henk Bol van Bouwend Nederland zich onomwonden uit voor FSC. Bol: “FSC garandeert dat het hout dat wij gebruiken afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Wij hebben daarom bij onze oprichting in 2005 meteen voor FSC gekozen.” Momenteel volgen 75 leden van Bouwend Nederland de aanbeveling van de vice-voorziter, in het algemeen de grote bouwondernemingen. De koepel van woningcorporaties Aedes wil dat de corporaties vanaf 2015 in minstens driekwart van al hun nieuwbouw FSC-hout toepassen. Sinds eind 2006 hebben ongeveer vijftig corporaties een convenant met FSC Nederland ondertekend. Zij hebben het gebruik van FSC-hout vastgelegd in de aanbestedingsvoorschriften. Volgens Arjan Alkema van FSC-Nederland zit maatschappelijk ondernemen ‘ in de genen’ van de corporaties. Aedes gaat het convenant-model ook uitdragen maken bij corporaties in de ons omringende landen.
Bron: fscnl.org